Statystyka

Użytkowników:
12
Artykułów:
87
Odsłon artykułów:
540822

Warto przeczytać

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

rodzina

Życiorysy Fabry’ego

 Stowarzyszenie Rodzin z Chorobą Fabry’ego przy wsparciu i pomocy firmy PR Konkret przygotowuje projekt pod roboczym tytułem: „W kropce”, który ma zebrać krótkie życiorysy osób chorych na zespół Fabry’ego – opisy ich życia, pasji i sposobów radzenia sobie z chorobą. Zebrane życiorysy i fotografie chorych będą materiałem do przygotowania publikacji i wystawy, które mają zaprezentować obecność chorych w społeczeństwie i istotę problemów z jakimi spotykają się chorzy w Polsce. Zwracamy się z gorącą prośbą osób chorych i i członków ich rodzin o udział w tym projekcie. Bardzo prosimy o przesłanie własnych tekstów i fotografii przedstawiających autorów. Prosimy o wybranie fotografii, które są Wam bliskie j przedstawiają jak najpełniej Wasz charakter, zainteresowania, sposób życia. Prosimy o przesyłanie materiałów na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do Pani Magdalent Knefel która zajmuje się projektem w firmie PR Konkret Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W przypadku problemów czy wątpliwości służymy przykładowymi życiorysami.


 

Add a comment
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wrocław 20.04.2011

Stowarzyszenie Rodzin z Chorobą Fabry'ego

ul. Słowicza 10/5 53-320 Wrocław

Szanowna Pani Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz

Zwracamy się z prośbą o interwencję w związku z dyskryminacją i łamaniem praw obywatelskich pacjentów z chorobą Fabry'ego w Polsce. Stowarzyszenie Rodzin z Chorobą Fabry'ego zostało zarejestrowane w roku 2002 i wpisane do KRS pod numerem: 0000127448.

Stowarzyszenie jest organizacją non profit działającą na rzecz pacjentów z ultrarzadką chorobą Fabr'yego i ich prawa do leczenia. Postulaty, prośby i apele kierowane przez nasze Stowarzyszenie do Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia doprowadziły do opracowania w 2005 roku odpowiedniego programu terapeutycznego. Program ten przygotowany przez Krajowego Konsultanta z dziedziny pediatrii został jesienią 2005 roku skierowany przez Ministerstwo Zdrowia do NFZ. Niestety, w związku z wątpliwościami proceduralnymi został on wraz z innymi nowo opracowanymi w owym-czasie programami leczenia wstrzymany do czasu rozstrzygnięcia wątpliwości przez NSA. Następnie przez prawie dwa lata wspomniany program terapeutyczny oczekiwał na rekomendację Rady Konsultacyjnej AOTM.

Dnia 8 sierpnia 2007 roku wraz z innymi stowarzyszeniami wystąpiliśmy z listem otwartym do Premiera, Ministra Zdrowia, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie finansowania terapii chorób: Fabry'ego, MPS typu II i VI oraz choroby Pompego (kopia w załączeniu).

W odpowiedzi na postulaty zgłaszane w tym piśmie w dniu 24 listopada 2008 roku Pani Minister Zdrowia ogłosiła decyzje o refundowaniu wielu terapii - w tym terapii dla chorób utrarzadkich: MPS typu II (zespół Huntera), MPS typu VI (zespół Maroteaux-Lamy) oraz choroby Pompego. W tej grupie nie znalazła się jedynie choroba Fabry'ego, dla której program terapeutyczny najdłużej oczekiwał na decyzję. Wyjaśniono nam, że powodem braku decyzji był brak rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych. Należy nadmienić że dwa z pośród 3 wymienionych programów, dla których zdecydowano o refundacji kosztów leczenia miały zdecydowanie negatywne rekomendacje AOTM. Pani Minister w tych przypadkach skorzystała z pozytywnej opinii Zespołu ds. Chorób Rzadkich, który od momentu powołania 21 lipca 2008 zajmować się miał specyficznymi problemami związanymi z leczeniem chorób rzadkich.

Program leczenia choroby Fabry'ego doczekał się oceny AOTM dopiero dnia 16marca 2009 roku. W stanowisku nr 20/06/2009 agencja rekomendowała niefinansowanie naszego leczenia w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego ze względu na brak wiarygodnych danych klinicznych wskazujących na poprawę przeżycia lub jakości życia pacjentów cierpiących na chorobę Fabry'ego, przy częstym występowaniu działań niepożądanych. Jednocześnie Rada Konsultacyjna AOTM w swym stanowisku kieruje sprawę finansowania leczenia do rozważenia przez Zespół ds. Chorób Rzadkich przy Ministrze Zdrowia w związku z faktem, że jest to choroba bardzo rzadka.

Niestety, mimo naszych wielokrotnych próśb i apeli sprawa leczenia pacjentów z chorobą Fabry'ego nie znalazła się do tej pory w kręgu zainteresowania Zespołu. Brak leczenia skutkuje nieodwracalnym, trwałym uszkodzeniem organizmu szczególnie nerek, serca i naczyń krwionośnych oraz mózgu. Wczesne wprowadzenie terapii daje szansę na normalne życie.

Stowarzyszenie kieruje od dłuższego czasu pisma do Ministerstwa Zdrowia w sprawie prawa do leczenia. Wszystkie nasze pisma do Pani Minister Zdrowia Ewy Kopacz pozostają bez jakiejkolwiek odpowiedzi.

Uważamy że Ministerstwo Zdrowia nie wywiązuje się z obowiązku zapisanego w art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz łamie konstytucyjny obowiązek równego traktowania pacjentów i równego dostępu do świadczeń zdrowotnych. Konstytucja Pvzeczpospolitej Polskiej zapewnia w art. 68 że: „ Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. "

Ponadto regulacja Unii Europejskiej nr 141/2000, w swej preambule stwierdza że. państwa członkowskie winny dążyć do sytuacji, w której pacjenci dotknięci przez choroby rzadkie mają równy dostęp do terapii, niezależnie od rzadkości schorzenia i niezależnie od warunków cknomiczno-społecznych występujących w danym kraju członkowskim.

Chcemy dla naszych chorych terapii enzymatycznej ratującej życie, terapii która jest stosowana nie tylko we wszystkich krajach Unii Europejskiej, ale również w Polsce dla większości podobnych chorób poza zespołem Fabry'ego.

Prosimy o interwencję biura Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie. Prosimy o ocenę zgodności z konstytucją RP następujących decyzji i zaniechań urzędników Ministerstwa Zdrowia:

- brak odpowiedzi na kilka kolejnych oficjalnych pism organizacji reprezentującej pacjentów (kopie w załączeniu),

- brak od jesieni 2005 roku decyzji w sprawie programu terapeutycznego przygotowanego na zlecenie Ministra Zdrowia,

- nierówne traktowanie pacjentów z chorobami ultrarzadkimi. Większość terapii uzyskała finansowanie ze strony Państwa, choroba Fabry'ego nie.

Zwlekanie z podjęciem decyzji w sprawie leczenia zespołu Fabry'ego jest dla nas niezrozumiałe i podważa zasadę jasnych i przejrzystych kryteriów przy podejmowaniu tych, niezwykle ważnych decyzji. Skutkiem tych decyzji jest ratowanie lub zaniechanie ratowania ludzkiego życia. Oczekiwanie na decyzję o leczeniu choroby terminalnej przez prawie 6 lat nie może być akceptowane w żadnym kraju na świecie. W Unii Europejskiej, której członkiem jest Polska choroby rzadkie powinny podlegać szczególnej opiece ze strony państwa. Nie godzimy się na dalsze odwlekanie trwającego już latami procesu decyzyjnego w naszej sprawie. Wszystkie instrumenty niezbędne dla podjęcia decyzji są w rękach Ministra Zdrowia i to Minister ma wpływ na prace zarówno Rady Konsultacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych jak i Zespołu do Spraw Chorób Rzadkich.

Licząc na pomoc w obronie naszych praw obywatelskich,w imieniu

członków Stowarzyszenia Rodzin z Chorobą Fabry'ego Prezes dr Roman Michalik


Add a comment
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

logo genzyme150x100px

 London, 25 June 2009 
Doc. Ref. EMEA/389995/2009


KOMUNIKAT PRASOWY


Deficyt zaopatrzenia w Cerenzyme i Fabryzyme – priorytety przy dostępie dla pacjentów


The European Medicines Agency’s (EMEA) Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) zaleca aby pacjenci będący w największej potrzebie leczenia mieli pierwszeństwo w dostępie do Cerenzyme oraz Fabryzyme podczas spodziewanego deficytu tych dwóch leków podczas następnych kilku miesięcy.

 

Add a comment

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

     Choroba Fabry'ego została po raz pierwszy opisana w 1898 roku przez Johanesa Fabry’ego i niezależne przez Williama Andersona, na podstawie objawów dermatologicznych. Choroba Fabry'ego jest zaburzeniem dziedzicznym, wywołanym nieprawidłową budową genu w organizmie człowieka. Ten błąd w zapisie genetycznym powoduje, że w organizmie człowieka nie ma lub też występuje w niewystarczających ilościach bardzo ważny enzym znany jako a-galaktozydaza, lub w skrócie alfa-GAL.

   Enzym alfa-GAL jest jednym z kilku enzymów, które w prawidłowych warunkach występują w lizosomach, czyli workowatych strukturach znajdujących się w naszych komórkach. Jego zadaniem jest rozkładanie określonych substancji w celu ponownego ich wykorzystania przez komórkę lub w celu wydalenia z organizmu. Bez wystarczającej ilości enzymu alfa-GAL zapewniającej jego prawidłowe działanie, substancje te (głównie GL-3, globotriaozylo-ceramid) gromadzą się w lizosomach, przede wszystkim w komórkach tworzących ściany naczyń krwionośnych. Gromadzi się ich tam coraz więcej. Takie odkładanie (akumulacja) jest przyczyną większości problemów związanych z chorobą Fabry'ego. Odkładanie się GL-3 w ścianach naczyń krwionośnych i innych tkankach powoduje narastające w czasie uszkodzenie organizmu. Ponieważ proces ten zachodzi w naczyniach krwionośnych w całym organizmie, główne narządy jak serce, nerki czy mózg w końcu przestają funkcjonować w sposób prawidłowy, co jest przyczyną wystąpienia zagrażających życiu objawów.
Choroba Fabry'ego nazywana jest lizosomalną chorobą spichrzeniową właśnie z powodu stopniowego odkładania się (spichrzania) substancji w lizosomach.

Wiele osób doświadcza pierwszych objawów choroby Fabry'ego we wczesnym dzieciństwie - być może już w czwartym roku życia. Jednakże objawy są często mylnie interpretowane, a czasami nawet ignorowane. Ocenia się, że średnio od wystąpienia choroby do jej prawidłowego zdiagnozowania mija zazwyczaj około 15 lat, a pacjent poddawany jest konsultacji 9 specjalistów. 

Główne objawy

 

Ból i zmęczenie


     Ból uważany jest powszechnie za najwcześniejszy i najczęściej występujący objaw choroby Fabry'ego. Najprawdopodobniej spowodowany jest zajęciem układu nerwowego na skutek gromadzenia się GL-3 i jest to często pierwszy objaw, który zmusza pacjenta do udania się do lekarza pediatry. W wielu przypadkach ból wywoływany jest zmianami oraz deszczowa pogodą, ekspozycją na wysokie i niskie temperatury, podwyższoną temperaturą ciała (przy wszelkich infekcjach) stresem, wysiłkiem fizycznym, zmęczeniem.
Większość pacjentów doświadcza dwóch rodzajów bólu: akroparestezji oraz tzw. "przełomów Fabry'ego".

Akroparestezja jest zwykle odczuwana jako stały ból najczęściej w okolicy dłoni lub stóp. Opisywany jest jako pieczenie, mrowienie, łamanie czy też uczucie stałego dyskomfortu. Ból najczęściej występuje z różnym nasileniem okresowo w czasie dnia.
"Przełomy Fabry'ego" są zwykle odczuwane jako ataki b. silnego, rozdzierającego, łamiącego, palącego bólu, początkowo odczuwanego w obrębie dłoni i stóp, a następnie promieniującego do innych części ciała. Przełomy takie są bardzo wyczerpujące i mogą trwać od kilku minut do kilku dni.

 

Upośledzone pocenie

Z powodu odkładania się GL-3 w gruczołach potowych i z powodu uszkodzenia nerwów, większość osób z chorobą Fabry'ego albo poci się bardzo mało (hipohydrosis) albo w ogóle (anhydrosis). Jest to przyczyną przegrzewania organizmu podczas wysiłku fizycznego, wrażliwości na wysokie temperatury oraz częstych gorączek (co w efekcie może prowadzić do pojawienia się dolegliwości bólowych).

 

Wysypka skórna

Charakterystyczna czerwonawo-purpurowa wysypka skórna znana jako angiokeratoma, jest najbardziej widocznym znakiem choroby Fabry'ego. Angiokeratoma najczęściej występuje się w okolicy od pępka do kolan oraz w miejscach, gdzie skóra ulega rozciąganiu (łokcie lub kolana). Zwykle zmiany te pojawiają się w wieku dojrzewania i często stanowią pierwszy objaw umożliwiający postawienie prawidłowej diagnozy, mogą mieć wielkość od łepka szpilki do kilku milimetrów.


Złogi w rogówce

Często u pacjentów z chorobą Fabry'ego spotyka się złogi w rogówce oka. Można je odkryć za pomocą prostego badania oka w lampie szczelinowej. Złogi te określane są jako „zwyrodnienie wirowate rogówki” i są wynikiem odkładania się GL-3 w naczyniach krwionośnych oka.

Dolegliwości żołądkowo-jelitowe

Wiele osób z chorobą Fabry'ego odczuwa bóle brzucha, spowodowane zajęciem przez chorobę żołądka i jelit. Zazwyczaj są to bóle poposiłkowe, biegunki i mdłości.


Uszkodzenie głównych układów

Ciągłe odkładanie się GL-3 doprowadza z czasem do zwężenia naczyń krwionośnych. Oznacza to, że serce, nerki i mózg nie otrzymują wystarczających ilości substancji odżywczych, które mogłyby im zapewnić prawidłowe funkcjonowanie. W wyniku tego pacjenci z chorobą Fabry'ego mogą doświadczyć bardzo poważnych, zagrażających życiu uszkodzeń głównych narządów organizmu. Do najgroźniejszych powikłań należą:


Powikłania nerkowe

• Nieprawidłowa funkcja nerek - występujący białkomocz

• Niewydolność nerek


Powikłania sercowe

• Powiększenie serca

• Upośledzenie funkcji zastawek

• Zaburzenia rytmu serca

• Zawał serca

• Niewydolność serca


Powikłania ze strony centralnego układu nerwowego

• Zawroty głowy lub vertigo

• Bóle głowy

• Przedwczesny udar

W przypadku zwiększonego ryzyka udaru mózgu należy stale stosować leki przeciwzakrzepowe.

Dziedziczenie choroby


Choroba Fabry'ego spowodowana jest defektem genu i dziedziczy się w sposób recesywny, związany z chromosomem X. Gen kodujący α-galaktozydazę zlokalizowany jest na chromosomie X (q22.11), dlatego dziedziczenie tego schorzenia  sprzężone jest  z chromosomem X. Na chorobę Fabry’ego chorują głównie mężczyźni, ale do manifestacji klinicznej choroby może dojść nawet u 30% heterozygotycznych kobiet  (choć zwykle pojawiają się średnio 10 lat później), dlatego sposób dziedziczenia nie odpowiada typowemu dziedziczeniu o charakterze recesywnym. U heterozygotycznych  kobiet obserwowane są głownie: ogólne osłabienie (66%), naczyniaki rogowaciejące (35%), bóle stawów, zmniejszoną potliwość. 

Heterozygotyczna kobieta ma 50% szans na przeniesienie wariantu chorobotwórczego GLA w każdej ciąży. Mężczyzna dotknięty chorobą przenosi swój patogenny wariant do wszystkich swoich córek. Badanie heterozygot (nosicielstwo) u krewnych wysokiego ryzyka i badania prenatalne ciąż o zwiększonym ryzyku są możliwe, jeśli znany jest patogenny wariant w rodzinie. ( https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1292/#fabry.GenotypePhenotype_Correlations )

 

figura  

LeczenieW 2001 roku w krajach Unii Europejskiej zostały zarejestrowane leki, które potrafią naprawić skutek błędu genetycznego. Są to leki, które zwierają wyizolowany enzym, mający zdolność przenikania do wnętrza liposomów czyli miejsc, w których w normalnych warunkach, u zdrowych ludzi, enzym ten jest wytwarzany. Podawane dożylnie leki mogą rozkładać nagromadzony przez całe dotychczasowe życie pacjenta materiał i prowadzić do powrotu prawidłowych funkcji naczyń krwionośnych i organów, o ile nie uległy one nieodwracalnemu uszkodzeniu.

Leki te zostały również zarejestrowane w Polsce w styczniu 2003 roku. Badania kliniczne mające na celu rejestrację leku Fabrazym (agalsidase beta) w USA były prowadzone również w Polsce. Uczestniczyło w nich kilku pacjentów pod opieką pani prof. Anny Tylki-Szymańskiej w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

   Niestety mimo zarejestrowania i dopuszczenia leku do użytku w Polsce chorzy nadal nie otrzymują niezbędnego leczenia.  NFZ i Ministerstwo Zdrowia tłumaczy odmowę podjęcia leczenia chorych zbyt dużą ceną leku (roczne leczenie 1 chorego kosztuje ok 300 000 dolarów rocznie). Pojedyncze osoby otrzymują lek w ramach tzw "programów lekowych" sponsorowanych przez producenta leku.

Add a comment