Od września 2019 roku leczenie choroby Fabry’ego Enzymatyczną Terapią Zastępczą (agalzydaza beta oraz agalzydaza alfa) objęte jest refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach programu lekowego „Leczenie Choroby Fabry’ego (ICD 10: E.75.2). Leczenie stosowane jest u pacjentów z rozpoznaniem choroby Fabry’ego powyżej 8 roku życia.

Od listopada 2020 roku program lekowy obejmuje także leczenie doustne (migalastat), stosowane u pacjentów z potwierdzonym rozpoznaniem choroby Fabry’ego oraz wrażliwą mutacją powyżej 16 roku życia.


Program lekowy

Zgodnie z definicją dostępną na www.gov.pl/web/zdrowie/programy-lekowe

Program lekowy to świadczenie gwarantowane. Leczenie w ramach programu odbywa się z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Leczenie jest prowadzone w wybranych jednostkach chorobowych i obejmuje ściśle zdefiniowaną grupę pacjentów. Opis programu obejmuje: kryteria kwalifikacji pacjenta do leczenia, kryteria wyłączenia z programu, schemat dawkowania leków, sposób podawania leków, wykaz badań diagnostycznych wykonywanych przy kwalifikacji pacjenta do programu oraz koniecznych do monitorowania leczenia. Pacjent zakwalifikowany do programu lekowego jest leczony bezpłatnie. Decyzję o kwalifikacji podejmuje lekarz placówki posiadającej kontrakt w tym zakresie – w oparciu o szczegółowe kryteria włączenia do programu.”

W celu kwalifikacji do programu lekowego, pacjent powinien zgłosić się do wybranego ośrodka oferującego leczenie chorób rzadkich/ ośrodka referencyjnego chorób rzadkich/ poradni genetycznej, aby przeprowadzić badanie genetyczne potwierdzające lub wykluczające chorobę oraz określające rodzaj mutacji. W kolejnych krokach pacjent kierowany jest do wyznaczonego szpitala/ ośrodka w celu przeprowadzenia wszystkich badań określonych w programie lekowym, które zostaną zawarte we wniosku o zakwalifikowanie pacjenta do leczenia. Lekarz prowadzący wypełnia wniosek i kieruje go do działającego w ramach NFZ Zespołu Koordynującego ds. Chorób Ultrarzadkich, który następnie go ocenia i wydaje decyzję na temat zasadności leczenia.

Wzór wniosku oraz informacje na temat prac Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich można znaleźć na stronie Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

https://www.czd.pl/index.php/strony/dzialalnosc-kliniczna/zespoly/zespol-koordynacyjny-ds-chorob-ultrarzadkich

 

Szereg informacji na temat choroby Fabry’ego, możliwości leczenia, działania programu lekowego, a także innych aspektów związanych z życiem z chorobą Fabry’ego można znaleźć w Przewodniku w  chorobie Fabry’ego opracowanym przez Stowarzyszenie Rodzin z Chorobą Fabry’ego.

Ośrodki oferujące leczenie choroby Fabry'ego

dolnośląskie

 • „MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. W LUBINIE

  ul.Marii Skłodowskiej-Curie 52-60, 59-301 Lubin

  • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I DIABETOLOGII
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego

  ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

  • Oddział Nefrologiczny
 • Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

  ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

  • Oddział Nefrologiczny
 • Powiatowy Zespół Szpitali im. Józefa Dietla

  ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

  • Oddział Wewnętrzny

kujawsko-pomorskie

 • Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

  Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń

  • Oddział Kliniczny Nefrologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

lubelskie

 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4

  ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin

  • KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGII
  • KLINICZNY ODDZIAŁ NEFROLOGII
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA

łódzkie

 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

  ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź

  • Klinika Neurologii
 • SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi

  ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

  • Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek
  • Klinika Elektrokardiologii
  • Poradnia Kardiologiczna
 • Pabianickie Centrum Medyczne

  ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice

  • Oddział Wewnętrzny I
  • Oddział Dziecięcy

małopolskie

 • Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

  Osiedle Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

  • Oddział Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu
 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

  ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

  • Oddział Pediatrii, Reumatologii i Chorób Środowiskowych
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

  ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

  • Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

mazowieckie

 • Mazowiecki Szpital Wojewódzki Im. Św. Jana Pawła II W Siedlcach

  ul.PONIATOWSKIEGO 26, 08-110 Siedlce

  • Oddział Neurologiczny Z Pododdziałem Udarowym
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM

  Stefana Banacha 1A, 02-097 Warszawa

  • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii

  Jana III Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

  • I Klinika Neurologiczna
 • Instytut Kardiologii Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

  Alpejska 42, 04-628 Warszawa

  • Klinika Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca
 • Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

  Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

  • Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych

podkarpackie

 • Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej

  Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

  • Klinika Neurologii Dziecięcej
  • Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej
 • Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

  Korczyńska 57, 38-400 Krosno

  • Oddział Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych

podlaskie

 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny W Białymstoku

  ul. M.C.SKŁODOWSKIEJ 24A, 15-276 Białystok

  • Klinika Nefrologii Z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego I Pododdziałem Dializoterapii
  • Poradnia Nefrologiczna

pomorskie

 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

  ul.Mariana Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk

  • Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
  • Klinika Neurologii Dorosłych
 • COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

  aleja Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk

  • Oddział Neurologiczny
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

  Dębinki 7, 80-952 Gdańsk

  • Klinika Chorób Nerek i Nadciśnienie Dzieci i Młodzieży
  • Klinika Neurologii Rozwojowej

śląskie

 • Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach

  Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

  • Kliniki Kardiologii

świętokrzyskie

 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

  Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

  • Klinika Nefrologii

warmińsko-mazurskie

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

  ul. ŻOŁNIERSKA 18, 10-561 Olsztyn

  • Oddział neurologiczny

wielkopolskie

 • Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM im. Karola Marcinkowskiego

  Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

  • Oddział Kliniczny Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA

zachodniopomorskie

 • Regionalny Szpital w Kołobrzegu

  Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg

  • Oddział Neurologiczny z Poddodziałem Udarowym
 • SPSK nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie

  Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

  • Klinika Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych