Stowarzyszenie Rodzin z Chorobą Fabry'ego
ul. Słowicza 10/5
53-320 Wrocław
KRS: 0000127448