Fabry Faces – Webinar dla pacjentów, cz. 2

W dniu 10 marca 2022 o godzinie 19:00 odbędzie się drugie już spotkanie online przeznaczone dla pacjentów z chorobą Fabry’ego oraz ich rodzin.

Poniżej agenda spotkania:

19:00 – 19:10 Powitanie uczestników – Anna Moskal, Prezes Stowarzyszenia Rodzin Pacjentów z Ch. Fabry’ego

19:10 – 19:30 Dzieci z chorobą genetyczną – diagnoza, monitorowanie, diagnostyka prenatalna – prof. dr n. med. Robert Śmigiel

19:30 – 19:50 Prawa pacjenta do badań gwarantowanych w programie lekowym, jak wygląda program lekowy? – mec. Oskar Luty

19:50 – 20:00 Dyskusja i zakończenie spotkania

 

Link do spotkania:

https://viamedica.clickmeeting.com/fabrypacjent2022-2?_ga=2.120201679.694172879.1646302431-1841160698.1608111902

 

Ewentualne pytania można wcześniej kierować do nas na adres mailowy: stowarzyszenie@fabry.org.pl.

Last update